Терехова Ирина Александровна

 

Кандидат филологических наук, доцент,
Кафедра теории и истории украинской литературы,
Факультет украинской филологии

Кандидат филологических наук, специальность 10.01.01 – украинская література img (20)
(ул. Ялтинская, 20, тел.: (0652)63-88-35),
е-il: tirada82@yandex.ru)

Образование:
2000 – 2005 – Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, специальность «Украинский язык  и литература»;
2005 – 2008 – аспирантка кафедры теории и истории украинской литературы ТНУ имени В.И. Вернадского4

Владение языками:

 • украинский,
 • русский,
 • английский.

Опыт работы:    
1.11. 2008 – 31.08.2009 – кафедра украинского языкознания;
1.09. 2009 – 31.08.2010 – кафедра культуры украинского язика;
1.09. 2010 – по настоящий момент − кафедра теории и истории украинской литературы.

Область научных интересов:  

 •    шевченковедение,
 •    литературная эстетика,
 •    украинская драматургия ХІХ века,
 •    русскоязычная проза в украинской литературе ХІХ века.

Основные преподаваемые дисциплины:

 •    Введение в литературоведение,
 •    Актуальные проблемы современного литературоведения,
 •    История украинской литературы ХХ столетия,
 •    История украинской литературы ХІХ столетия,
 •    Литература «расстреленного возрождения».  

Список основных публикаций:

 • Терехова І.О. Антропоцентризм художньої прози Т. Шевченка / І. О. Терехова // Культура народов Причерноморья. – 2008.– № 125. – С. 107–110.
 • Терехова І.О. Антропоцентрична концепція прекрасного в художній прозі Т.Шевченка / І. О. Терехова // V Всеукраїнська науково-методична конференція „Творча особистість Т.Г. Шевченка і проблема збереження самобутності національних культур в умовах глобалізації”. Матеріали конференції. 21- 23 травня 2008 року – Сімферополь: Ната, 2008. – С. 149 – 156.
 • Терехова І.О.  Жанрово-стильові особливості прози Тараса Шевченка // Проблеми розвитку родів і жанрів в українській літературі: збірник наукових праць. Відпов. ред-упоряд. М.Я. Вишняк. – Сімферополь: Світ, 2009. – 128–132. – 0, 3 друк. арк.
 • Терехова І.О. Антропоцентризм російськомовних повістей Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії. Вип. 11. Зб. наук. пр. –  К.: Київський нац. у-т, 2009. – С. 12 – 18.
 • Терехова І.О. Сецесія в новітній українській літературі як тема всеукраїнської науково-практичної конференції // Слово і час. –2010 . – № 3.(591). – С. 118 – 119.
 • Терехова І.О. Синкретизм шевченківської концепції прекрасного (на матеріалі прози) // Дни науки Таврического национального университета. Материалы ХХХІХ научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов. Секция молодых ученых. – Сімферополь: ДИАПИ, 2010. – С. 89–90 –0,1 друк.арк.
 • Терехова І.О. Античність і шевченківська концепція прекрасного (на матеріалі російськомовної прози) // Історико-літературний журнал. – 2010. – № 18. – С. 434 – 440.
 • Терехова І.О. Особливості естетичного кредо Т. Шевченка в прозі  та поезії // Культура народов Причерноморья. – 2010. – № 183.– С. 188–190.
 • Терехова І.О. Вступ до літературознавства. Практикум. – Сімферополь, 2010. – 51 с.
 • Терехова І.О. Елементи готичної прози у творчості М. Костомарова (на прикладі повісті „Кудеяр”) // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2010. – № 2. – С. 317-320.
 •   Терехова І.О. Проблема митця та мистецтва в прозі Т.Шевченка // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових  праць. Випуск 13. – К. : Київський  університет, 2011. –  С. 122-128.
 • Терехова І.О. Дидактизм у прозі Т.Г. Шевченка (на матеріалі повісті «Близнецы») // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». Гуманітарні науки. Випуск 5. — Сімферополь, 2011 —  С. 7-12.
 •  Терехова І.О. Проза Т.Шевченка в аспекті естетичних проблем (на матеріалі повісті „Близнецы”) // Педагогическая жизнь Крыма. – №7-8. – 2010. – С. 44– 46. – 0,25 друк.арк.
 • Вступ до літературознавства. Практикум. –2-е. вид.  випр. і доповн. – Сімферополь, 2011. – 60 с.
 • Терехова І.О. Танатологічні мотиви в прозі В. Підмогильного та М. Костомарова // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту). Зб. наук. праць. Вип.12. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С.134 – 139.
 • Терехова І.О. Основи літературознавства.  – Сімферополь, 2012. – 60 с.
 • Терехова І.О. Російськомовна проза в українській літературі ХІХ ст. (на матеріалі творчості Т.Шевченка і М. Костомарова). Навчальний посібник з курсу «Історія української літератури». – Сімферополь, 2013.  – 80 с.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники